Informacje o IRCd

Sieć działa na serwerach UnrealIRCd. Jego możliwości, według oficjalnej strony projektu, to:

Konwersja kodowania

Na serwerach sieci NPIRCS (i prawdopodobnie żadnej innej :] – nie udało mi się znaleźć innej sieci oferującej taką możliwość) zastosowano system konwersji kodowania polskich znaków. Umieszczam tutaj krótki opis tego systemu.

Tekst między serwerami jest przesyłany w kodowaniu UTF-8, i w takim kodowaniu będziesz go dostawać i możesz go wysyłać po połączeniu z serwerem. Jeśli chcesz używać któregoś z dwóch pozostałych polskich kodowań, musisz ustawić odpowiedni tryb (usermode): Dodatkowy tryb +n nie włącza konwersji kodowania, ale powoduje, że serwer nigdy automatycznie nie ustawi żadnego z +kI – więc będziesz używać utf-8.
Włączenie któregoś z trybów +kI spowoduje, że każdy tekst wysyłany przez Ciebie zostanie skonwertowany na utf-8, a każdy tekst z serwera (który zawsze jest w utf-8), na chwilę przed wysłaniem do Ciebie, zostanie skonwertowany na Twoje kodowanie. Rozwiązanie to umożliwia bezproblemową rozmowę na jednym kanale osób z ustawionymi różnymi systemami kodowania.

Ponieważ domyślnym kodowaniem programów mIRC oraz PJIRC, uruchamianych w systemie Microsoft Windows, jest windows-1250, serwer po podłączeniu klienta i wykryciu któregoś z tych programów automatycznie ustawi tryb +k. Jeżeli, korzystając z któregoś z tych programów, chcesz używać innego kodowania, musisz po każdym dołączeniu do serwera wykonywać polecenie /mode twójnick +I jeśli chcesz używać kodowania ISO, lub /mode twójnick +n jeśli chcesz używać UTF. Niżej napisałem, jak ustawić automatyczne wysyłanie komend.

System konwersji kodowania byłby mało wygodny, gdyby nie automatyczna detekcja kodowania klientów. Jeżeli nie masz ustawionego żadnego z trybów +Ink, a wyślesz tekst zawierający polskie znaki w którymś z trzech kodowań, serwer automatycznie ustawi odpowiedni tryb (+I dla iso, +k dla windows, tryb +n nie jest automatycznie ustawiany). Może się zdarzyć błędne wykrycie kodowania windows jako iso, ale serwer natychmiast poprawi +I na +k jeśli tylko zauważy tą nieprawidłowość. Również wykrycie kodowania UTF-8 przy włączonym windows lub iso spowoduje automatyczne wyłączenie +kI.

Każdemu stałemu bywalcowi sieci polecam dodanie polecenia ustawiającego właściwy tryb do zestawu poleceń wykonywanych przy łączeniu z siecią. Ustawianie automatycznego wysyłania poleceń po podłączeniu:

Uwaga dla zainteresowanych: polecenie /UMODE +tryb jest tłumaczone przez Twojego klienta (xChat, irssi) na /mode twójnick +tryb i w tej postaci wysyłane do serwera. Program mIRC nie ma polecenia /umode więc w przykładzie napisałem /mode.

Opis trybów na kanale

TrybDziałanie
ATylko Administratorowie mogą wejść na kanał
a <nick>Użytkownik jest administratorem kanału
b <nick!user@host>Uniemożliwia wejście na kanał podanemu użytkownikowi (ban)
cŻaden kolor nie moze być wysłany na kanał
CCTCP nie są dozwolone na kanale
e <nick!user@host>Wykluczenie z bana - jeśli ktoś pasuje do tej maski, może wejść na kanał nawet kiedy jest zbanowany
f [<ilość><typ>]:<sekundy>Zabezpieczenie przed floodem. Rozszerzony opis w punkcie 3.12 dokumentacji ircd.
GSzuka we wiadomościach słów, które są na liście Badwords i zastępuje je podanymi
h <nick>Daje użytkownikowi status półoperatora kanału
iDo wejścia na kanał wymagane zaproszenie (/invite)
I <nick!user@host>'Invite exceptions' - użytkownik pasujący do podanej maski może wejść na kanał pomimo +i
j <wejścia:sekundy>Ogranicza liczbę wejść jednego użytkownika na kanał do wejść w podanej liczbie sekund
K/knock nie jest dozwolone
k <klucz>Ustawia klucz wymagany do wejścia na kanał
l <liczba>Ustawia najwyższą liczbę użytkowników na kanale
L <kanał>Jeśli ilość określona przez +l jest osiagnięta, użytkownicy będą przekierowani na podany kanał
MZarejestrowany nick (+r) jest wymagany do rozmowy
mKanał moderowany. Tylko mający +v/o/h mogą mówić.
NNiedozwolone zmienianie nicków
nBrak wiadomości z innych kanałów
OTylko IRCoperatorzy mogą wejść na kanał
o <nick>Daje użytkownikowi status operatora kanału
pKanał jest prywatny
q <nick>Ustawia właściciela kanału (owner)
QTylko serwery z U:line mogą wykopywać użytkowników
RWymaga zarejestrowanego nicka do wejścia na kanał
SUsuwa kolory z wiadomości
sKanał jest ukryty
tTylko operatorzy mogą ustawiać topic (temat kanału)
TZablokowane NOTICE na kanale
uAudytorium – /names i /who pokazują tylko operatorów kanału
V/invite nie jest dozwolone
v <nick>Daje głos użytkownikowi (może mówić na kanale z +m)
zTylko klienci z połączeniem SSL mogą wejść na kanał

Opis trybów użytkownika (usermode)

TrybDziałanie
AAdministrator serwera
aAdministrator serwisów
BOznacza, że użytkownik jest botem (tryb powinien być ustawiony przez każdego bota stawianego w sieci)
CKo-adminstrator
dUżytkownik nie będzie widzieć wiadomości na kanale (z wyjątkiem tekstu zaczynającego się od niektórych znaków)
GFiltrowanie Badwords podanych w konfiguracji
gMoże odbierać i wysyłać wiadomości globops i locops
HUkrywa status ircoperatora
hUżytkownik dostępny do pomocy (HelpOp)
iNiewidoczny (nie pokazywany na /who)
IKlient używa kodowania iso-8859-2
kKlient używa kodowania windows-1250
nBlokuje automatyczne ustawianie trybów +I i +k
NAdministrator sieci
OLokalny IRCoperator
oGlobalny IRCoperator
pUkrywa kanały na których jest użytkownik we /whois
qTylko serwery z U:line mogą kopać użytkownika (tylko dla administratorów serwisów)
RUżytkownik może otrzymywać prywatne wiadomości i notice tylko od zarejestrowanych użytkowników (+r)
rWskazuje, ze nick jest zarejestrowany
SUżywany dla ochrony botów serwisowych
TUżytkownik nie otrzymuje CTCP
tInformuje, że użytkownik używa Vhosta
VOznacza osobę jako użytkownika WebTV (bardzo proszę o informacje, co to znaczy)
vUżytkownik otrzymuje wiadomości o zablokowanych (zainfekowanych) DCC Send
WUżytkownik widzi, kto zrobił na nim /whois
wUżytkownik otrzymuje wiadomości wallop
xWłącza szyfrowanie hosta użytkownika
zInformuje, ze użytkownik używa połączenia SSL

Polecenia użytkowników i operatorów

Tabela jest w trakcie tłumaczenia. Czekaj cierpliwie :)
Command Description Who
nick <newnickname> Changes your online nick name. Alerts others to the change of your nick
All
whois <nick> Displays information of user requested. Includes Full Name, Host, Channels User is in, and Oper Status
All
who <mask> Who allows you to search for users. Masks include: nickname, #channel, hostmask (*.attbi.com)
All
whowas <nick> <maxreplies> Displays information on a nick that has logged off. The <max replies> field is optional, and limits how many records will be returned.
All
ison <nick1 nick2 nick3 ...> Allows you to check the online status of a user, or a list of users. Simple return, best used for scripts
All
join <channel1,channel2, ...> Allows you to join channels. Using the /join #channel1,#channel2,#channel3 will allow you to join more than one channel at a time. The /join 0 command makes you PART all channels. All
cycle <channel1, channel2, ...> Cycles the given channel(s). This command is equivalent to sending a PART then a JOIN command. All
motd <server> Displays the servers motd. Adding a server name allows you to view motd’s on other servers.
All
rules <server> Displays the ircd.rules of a server. Adding a server name allows you to view rules on other servers All
lusers <server> Displays current & max user loads, both global and local. Adding a server name allows you to view the statistics from other servers.
All
map Displays a network map All
quit <reason> Causes you to disconnect from the server. If you include a reason, it will be displayed on all channels as you quit All
ping <user> Sends a PING request to a user. Used for checking connection and lag. Servers issue pings on a timed basis to determine if users are still connected.
All
version <nick> Sends a CTCP Version request to the user. If configured to do so, their client will respond with the client version.
All
links Displays a list of all servers linked to the network All
Admin <server> Displays the admin info of a server. If a server name is included it will display the info of that server.
All
userhost <nick> Displays the userhost of the nick given. Generally used for scripts
All
topic <channel> <topic> Topic <channel> will display the current topic of the given channel. Topic <channel> <topic> will change the topic of the given channel.
All
invite <nick> <channel> Invites the given user to the given channel. (Must be a channel Op)
ChanOp
kick <channel, channel> <user, user> <reason> Kicks a user or users out of a channel, or channels. A reason may also be supplied.
ChanOp
away <reason> Marks you as being away. A reason may also be supplied.
All
Watch +-<nick> +-<nick>
Watch is a new notify-type system in UnrealIRCd which is both faster and uses less network resources than any old-style notify system. The server will send you a message when any nickname in your watch list logs on or off. The watch list DOES NOT REMAIN BETWEEN SESSIONS - you (or your script or client) must add the nicknames to your watch list every time you connect to an IRC server.
All
helpop ?<topic> or !<topic>
HelpOp is a new system of getting IRC Server help. You type either /HELPOP ? <help system topic> or /HELPOP ! <question> The "?" in /HELPOP means query the help system and if you get no response you can choose '!' to send it to the Help Operators online. Using neither ? nor ! will mean the command will be first queried within the help system and if no match if found , it will be forwarded to the help operators All
list <search string> If you don't include a search string, the default is to send you the entire unfiltered list of channels. Below are the options you can use, and what channels LIST will return when you use them.
>number List channels with more than <number> people.
<number List channels with less than <number> people.
C>number List channels created between now and <number> minutes ago.
C<number List channels created earlier than <number> minutes ago.
T>number List channels whose topics are older than <number> minutes (Ie., they have not changed in the last <number> minutes.
T<number List channels whose topics are newer than <number> minutes.
*mask* List channels that match *mask*
!*mask* List channels that do not match *mask*
All
Knock <channel> <message>
Allows you to ‘knock’ on an invite only channel and ask for access. Will not work if channel has one of the following modes set: +K +V. Will also not work if you are banned
All
setname Allows users to change their ‘Real Name’ without reconnecting
All
vhost <login> <password> Hides your host name by using a vhost provided by the server.
All
mode <chan/nick> <mode>
Lets you set channel and user modes. See User & Channel Modes for a list.
All
credits Lists credits for everyone that has helped create UnrealIRCd
All
license Displays the GNU License All
time <server> Displays the servers date and time. Including a server name allows you to check other servers.
All
botmotd <server>
Displays the servers bot message of the day. Including a server name allows you to check other servers All
identify <password> Sends your password to the services system to identify to your nick.
All
identify <channel> <password> Sends your password to the services system to identify as the founder of a channel.
All
dns <option> Returns information about the IRC server's DNS cache. Note, since most clients have a built-in DNS command, you will most likely need to use /raw DNS to use this. Opers may specify an l as the first parameter to the command to receive a list of entries in the DNS cache. All
userip <nick>
Returns the IP address of the user in question. All
oper <userid> <password>
Command to give a user operator status if they match an Oper Block
IRCop
wallops <message> Sends a message to all users with umode +w IRCop
globops <message> Sends a message to all IRCops IRCop
chatops <message> Send a message to all IRCops with umode +c IRCop
locops <message> Sends a message to all local IRCops IRCop
adchat <message> Sends a message to all Admins IRCop
nachat <message> Sends a message to all Net Admins IRCop
kill <nick> <reason> Kills a user from the network IRCop
kline [+|-]<user@host | nick> [<time to ban> <reason>] Bans the hostmask from the server it is issued on. A kline is not a global ban.
time to ban is either: a) a value in seconds, b) a time value, like '1d' is 1 day or c) '0' for permanent. Time and reason are optional, if unspecified set::default-bantime (default: 0/permanent) and 'no reason' are used.
To remove a kline use /kline -user@host
IRCop
zline [+|-]<*@ip> [<time to ban> <reason>] Bans an IP Address from the local server it is issued on (not global). See kline for more syntax info. Use /zline -*@ip to remove.
IRCop
gline [+|-]<user@host | nick> [<time to ban> <reason>]
Adds a global ban to anyone that matches. See kline for more syntax info. Use /gline -user@host to remove.
IRCop
shun [+|-]<user@host | nick> [<time to shun> <reason>]
Prevents a user from executing ANY commands and prevents them from speaking. Shuns are global (like glines). See kline for more syntax info. Use /shun -user@host to remove a shun.
IRCop
gzline [+|-]<ip> <time to ban> :<reason>
Adds a global zline. See kline for more syntax info. Use /gzline -*@ip to remove a gzline.
IRCop
rehash <server> –<flags> Rehashes the servers config file. Including a server name allows you to rehash a remote servers config file. Several flags are also available. They Include
-motd - Only rehash all MOTD and RULES files (including tld {})
-opermotd - Only rehash the OPERMOTD file
-botmotd - Only rehash the BOTMOTD file
-garbage - Force garbage collection
IRCop
restart <password> <reason>
Restarts the IRCD Process. Password is required if drpass { } is present. You may also include a reason.
IRCop
die <password>
Terminates the IRCD Process. Password is required if drpass { } is present. IRCop
lag <server>
This command is like a Sonar or Traceroute for IRC server. You type in /LAG irc.fyremoon.net and it will reply from every server it passes with time and so on. Useful for looking where lag is and optional TS future/past travels
IRCop
sethost <newhost> Lets you change your vhost to what ever you want it to be.
IRCop
setident <newident>
Lets you set your ident to what ever you want it to be
IRCop
chghost <nick> <newhost>
Lets you change the host name of a user currently on the system
IRCop
chgident <nick> <newident>
Lets you change the ident of a user currently on the system
IRCop
chgname <nick> <newname>
Lets you change the realname of a user currently on the system
IRCop
squit <server>
Disconnects a server from the network
IRCop
connect <server> <port> <server> If only one server is given, it will attempt to connect the server you are ON to the given server. If 2 servers are given, it will attempt to connect the 2 servers together. Put the leaf server as the first, and the hub server as the second.
IRCop
dccdeny <filemask> <reason>
Adds a DCCDENY for that filemask. Preventing that file from being sent.
IRCop
undccdeny <filemask>
Removes a DCCDENY IRCop
sajoin <nick> <channel>, <channel>
Forces a user to join a channel(s). Available to services & network admins only IRCop
sapart <nick> <channel>, <channel>
Forces a user to part a channel(s). Available to services & network admins only.
IRCop
samode <channel> <mode>
Allows Network & Services admins to change modes of a channel without having ChanOps.
IRCop
rping <servermask>
Will calculate in milliseconds the lag between servers
IRCop
trace <servermask|nickname>
When used on a user it will give you class and lag info. If you use it on a server it gives you class/version/link info.
IRCop
opermotd
Displays the servers OperMotd File
IRCop
addmotd :<text>
Will add the given text to the end of the Motd
IRCop
addomotd :<text>
Will add the given text to the end of the OperMotd
IRCop
sdesc <newdescription>
Allows server admins to change the description line of their server without restarting.
IRCop
addline <text>
Allows you to add lines to the unrealircd.conf
IRCop
mkpasswd <password>
Will encrypt a clear text password to add it to the unrealircd.conf
IRCop
tsctl offset +/- <time>
Adjust the IRCD’s Internal clock (Do NOT use if you do not understand EXACTLY what it does)
IRCop
tsctl time
Will give a TS Report IRCop
tsctl alltime Will give a TS Report of ALL servers IRCop
tsctl svstime <timestamp>
Sets the TS time of all servers (Do NOT use if you do not understand EXACTLY what it does)
IRCop
htm <option>
Controls settings related to high traffic mode. High Traffic Mode (HTM) basically disables certain user commands such as: list whois who etc in response to extremely high traffic on the server. Options include:
-ON Forces server into HTM
-OFF Forces server out of HTM
-NOISY Sets the server to notify users/admins when in goes in and out of HTM
-QUIET Sets the server to NOT notify when going in and out of HTM
-TO <value> Tell HTM at what incoming rate to activate HTM
IRCop
stats <option>
B - banversion - Send the ban version list
b - badword - Send the badwords list
C - link - Send the link block list
d - denylinkauto - Send the deny link (auto) block list
D - denylinkall - Send the deny link (all) block list
e - exceptthrottle - Send the except throttle block list
E - exceptban - Send the except ban and except tkl block list
f - spamfilter - Send the spamfilter list
F - denydcc - Send the deny dcc block list
G - gline - Send the gline and gzline list
  Extended flags: [+/-mrs] [mask] [reason] [setby]
    m Return glines matching/not matching the specified mask
    r Return glines with a reason matching/not matching the specified reason
    s Return glines set by/not set by clients matching the specified name
I - allow - Send the allow block list
j - officialchans - Send the offical channels list
K - kline - Send the ban user/ban ip/except ban block list
l - linkinfo - Send link information
L - linkinfoall - Send all link information
M - command - Send list of how many times each command was used
n - banrealname - Send the ban realname block list
O - oper - Send the oper block list
P - port - Send information about ports
q - sqline - Send the SQLINE list
Q - bannick - Send the ban nick block list
r - chanrestrict - Send the channel deny/allow block list
R - usage - Send usage information
S - set - Send the set block list
s - shun - Send the shun list
  Extended flags: [+/-mrs] [mask] [reason] [setby]
    m Return shuns matching/not matching the specified mask
    r Return shuns with a reason matching/not matching the specified reason
    s Return shuns set by/not set by clients matching the specified name
t - tld - Send the tld block list
T - traffic - Send traffic information
u - uptime - Send the server uptime and connection count
U - uline - Send the ulines block list
v - denyver - Send the deny version block list
V - vhost - Send the vhost block list
X - notlink - Send the list of servers that are not current linked
Y - class - Send the class block list
z - zip - Send compression information about ziplinked servers (if compiled with ziplinks support)
Z - mem - Send memory usage information
All
module
Lists all loaded modules All
close
This command will disconnect all unknown connections from the IRC server. IRCOp
Stronę odwiedzono 20879 razy.
Valid XHTML 1.0 Transitional
Bykom Stop