Serwisy

Serwisami nazywa się w sieciach IRC specjalne, dodatkowe usługi, które umożliwiają między innymi rejestrowanie i nadzorowanie kanałów bez potrzeby stawiania botów, rejestrowanie własnego pseudonimu, zostawianie komunikatów innym zarejestrowanym użytkownikom, pozyskiwanie pomocy i wiele innych rzeczy.

Serwisy, zwłaszcza nadzorujące kanały, często są mylone z botami, gdyż z punktu widzenia użytkownika zachowują się one podobnie. Podobieństwo to jest jednak pozorne, gdyż serwisy nie łączą się jak programy-klienty IRC z serwerem, lecz działają bezpośrednio na nim.

Lista serwisów w NPIRCS

Sieć NPIRCS posiada serwisy Anope. Udostępniają one następujące pseudoboty:

Pomoc do serwisów

W poniższych tabelach umieszczono spis i informacje o sposobie użycia najpopularniejszych poleceń serwisów. Te same, albo pełniejsze, informacje można otrzymać poprzez IRC, wysyłając do danego serwisu polecenie help <polecenie>.

NickServ

Polecenia do serwisu NickServ wysyłamy poleceniem:

Lista poleceń NickServ

PolecenieDziałanieSzczegółowe informacje
register <hasło> <email>Rejestracja nickaRejestruje Twój nick w bazie NickServ. Po rejstracji możesz użyć komend SET i ACCESS aby skonfigurować niektóre opcje nicka wedle upodobań. Upewnij się, że pamiętasz hasło rejestracyjne, bo będzie Ci ono potrzebne w przyszłości dla zmian ustawień i identyfikacji. Wielkość liter w haśle ma znaczenie.
group <nazwa> <hasło>Stworzenie grupy własnych nickówTa komenda dodaje Twój nick do grupy nicków o nazwie nazwa. Hasło jest hasłem Twojego nicka. Uczestnictwo w grupie pozwala na udostępnienie Twojej konfiguracji, wiadomości, praw kanałowych i nie tylko tego dla wszystkich nicków należących do tej samej groupy. Jeśli używasz kilku nicków to ta opcja powinna Ci się przydać. Grupa przechowuje wszystkie właściwości nicka. Więc jeśli jeden nick zostanie odrejestrowany, nic się nie stanie. Grupa przestaje istnieć dopiero wtedy, kiedy nie będzie w niej żadnego nicka. Możesz użyć tej komendy nawet jeśli jeszcze nie masz zarejestrowanego nicka. Jeśli Twój nick jest już zarejestrowany to przed użyciem tej komendy musisz się zidentyfikować. Użycie tej komendy dla niezarejestrowanego nicka jest polecane, ponieważ zostanie on automatycznie zarejestrowany po użyciu tej komendy. Możesz jej też użyć przy zarejestrowanym nicku (aby zmienić swoją grupę). Możesz należeć jednocześnie tylko do jednej grupy. Łączenie grup jest niemożliwe. Informacja: wszystkie nicki z tej samej grupy mają takie samo hasło. Pamiętaj o tym.
glistLista wszystkich nicków znajdujących się w Twojej grupie.
identify <hasło>Identyfikacja nicka za pomocą hasła.Informuje NickServ, że nick który właśnie używasz należy do Ciebie. Wiele komend wymaga identyfikacji przed ich użyciem. Hasło to jest to samo hasło jakiego użyto przy komendzie REGISTER.
set display <nowa nazwa>Ustawienia wyświetlania Twojej grupy nicków.Zmienia nazwę reprezentującą Twoją grupe nicków w serwisach. Nową nazwą MUSI być nick z Twojej grupy nicków.
set password <nowe hasło>Zmienia Twoje hasło do nicka.
set language <numer>Ustawienia języka w jakim serwisy będą do Ciebie wysyłać odpowiedzi.Zmienia język jakiego używają serwisy odpowiadając Tobie (czyli przykładowo kiedy odpowiadają na wysłaną przez Ciebie komendę). Numer może być wybrany z następującej listy obsługiwanych języków:
1) English
2) Polski (Polish)
set url <adres>Przypisz adres WWW do Twojego nicka.Przypisuje Twojemu nickowi adres WWW, który będzie wyświetlany przy opisie Twojego nicka, dostępnym przy użyciu komendy INFO.
set email <adres>Przypisz adres e-mail do Twojego nicka.Przypisuje Twojemu nickowi adres e-mail, który będzie wyświetlany przy opisie Twojego nicka, dostępnym przy użyciu komendy INFO.
set greet <wiadomość>Przypisz wiadomość powitalną do Twojego nicka.Tworzy dla Twojego nicka wiadomość powitalną, która będzie wyświetlana podczas wchodzenia na kanał, w którym opcja GREET jest włączona, ale tylko pod warunkiem posiadania przez Ciebie wymaganego poziomu dostępu na tym kanale.
set kill {ON | QUICK | OFF}Włącz/Wyłącz ochronę nicka.Włącza/Wyłącza automatyczną ochronę dla Twojego nicka. Kiedy ochrona jest aktywna i inny użytkownik spróbuje użyć Twojego nicka, wtedy będzie miał minutę na jego zwolnienie pod groźbą auto-zmiany przez NickServ jego nicka na inny lub usunięcia tegoż użytkownika z sieci. Jeśli wybierzesz opcję QUICK, to użytkownik będzie miał tylko 20 sekund na zmianę nicka zamiast standardowych 60.
set hide {EMAIL | STATUS | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}IUkryj pewne informacje o nickuPozwala Tobie ukryć pewne informacje, które są wyświetlane po użyciu komendy INFO w NickServ na Twój nick. Możesz ukryć adres e-mail (EMAIL), ostatnio widzianą maske ident@host (USERMASK), Twoją rangę w serwisach (STATUS), a także ostatnią wiadomość przy wychodzeniu (QUIT). Drugi parametr określa czy informacje mają być wyświetlane (OFF) czy ukrywane (ON).
dropOdrejestruj nicka.Usuwa rejestrację Twojego nicka z bazy NickServ. Nick, który jest odrejestrowany staje się wolnym nickiem i może być potem zarejestrowany na nowo przez kogoś innego. UWAGA: po odrejestrowaniu oczywiście stracisz wpisy na kanałowych listach dostępu.
recover <nick> <hasło>Odzyskuje Twojego nicka.Umożliwia odzyskanie Twojego nicka w wypadku gdy ktoś go aktualnie używa. Tej opcji używa NickServ automatycznie, gdy ktoś próbuje użyć nicka chronionego opcją KILL. Gdy użyjesz tej komendy, NickServ wprowadzi na sieć serwis bota z identycznym nickiem jak nick tego użytkownika, który używa Twojego nicka. To spowoduje, że serwer IRC odłączy od sieci użytkownika używającego Twojego nicka. Ten serwis bot będzie obecny minutę na sieci zabezpieczając,aby użytkownik po ponownym połączeniu nie zajął ponownie Twojego nicka. Po upływie minuty możesz wejść na swój nick. Jeśli nie masz zamiaru tyle czekać musisż użyć komendy RELEASE aby zażądać natychmiastowego zwrotu nicka od serwisów.
release <nick> <hasło>Zwalnia nick po opcji RECOVER.Informuje NickServ aby przestał trzymać Twojego nicka po opcji RECOVER lub skutkach działania opcji KILL. Domyślnie nick jest trzymany przez jedną minutę, ta komenda ma za zadanie zwolnić nicka wcześniej.
ghost <nick> <hasło>Odłączenie sesji-ducha Twojego nicka.Opcja likwiduje sesję-ducha Twojego nicka. Taka sesja istnieje wtedy, gdy użytkownik nie jest połączony, ale serwer IRC wciąż go widzi (i jego nicka) - taki nick pozostaje na IRC przez pewien czas do momentu, aż serwer IRC go nie odłączy. To się może zdarzyć gdy Twój komputer się zawiesi, bądź padnie Twoje połączenie internetowe wtedy gdy będziesz siedzieć na IRCu. Mimo iż opcja ta służy głównie do usuwania martwych sesji, równie dobrze można jej użyć zamiast skomplikowanej RECOVER, aby odzyskać swój nick.
alist <poziom>Wyświetla listę kanałów, na których jesteś na liście dostępuLista wszystkich kanałów na których jesteś w liście dostępu. Opcjonalnie możesz podać poziom XOP lub zwykły numer poziomu. Wyniki wyświetlą kanały, gdzie masz wybrany poziom dostępu. Przykłady:
ALIST Founder
Lista wszystkich kanałów, na których jesteś założycielem(ką) - czyli posiadasz status foundera.
ALIST AOP
Lista wszystkich kanałów, na których masz poziom AOP w liście dostępu lub większy.
ALIST 10
Lista wszystkich kanałów, na których masz 10-ty poziom w liście dostępu lub wyższy.
Kanały z opcją NOEXPIRE będą oznaczone znaczkiem wykrzyknika (!).
info <nick> [ALL]Wyświetla informacje o podanym nickuWyświetla informacje na temat wybranego nicka takie jak właściciel, kiedy ostatnio widziano, z jakiego hosta oraz opcje nicka. Jeśli jesteś zidentyfikowany(a) możesz uzyskać więcej informacji dopisując na końcu komendy słowo ALL. Wtedy zostaną Ci wyświetlone wszystkie możliwe informacje bez względu na to czy jest nick ma opcję PRIVATE czy nie.

ChanServ

Polecenia do serwisu ChanServ wysyłamy poleceniem:

Lista poleceń ChanServ

PolecenieDziałanieSzczegółowe informacje
register <kanał> <hasło> <opis>Rejestracja kanału.Rejestracja kanału w bazie ChanServ. Aby móc użyć tej komendy, musisz posiadać status operatora na kanale, który chcesz zarejestrować. Podane hasło będzie wymagane w komendzie IDENTIFY, umożliwi dostęp do konfiguracji ustawień kanału. Ostatni parametr, który musi zostać podany, jest ogólnym opisem kanału. W momencie zakończenia rejestracji, jesteś uznawany za właściciela kanału. Właściciel (założyciel) może modyfikować wszelkie ustawienia kanału, ChanServ automatycznie przyzna przysługujące uprawnienia właściciela po jego wejściu na kanał.Używaj komendy ACCESS (/msg ChanServ HELP ACCESS) aby przyznawać wszelkie uprawnienia do operowania na kanale innym użytkownikom. UWAGA: Aby móc zarejestrować własny kanał, koniecznajest wcześniejsza rejestracja nicka.
identify <kanał> <hasło>Identyfikacja właściciela kanałuProcedura identyfikacji, umożliwiająca rozpoznanie przez ChanServ jako założyciela kanału. Wiele komend wymaga, aby dokonać identyfikacji przed ich wydaniem. Hasło musi być takie same, jak podane przy rejestracji kanału.
set <kanał> founder <nick>Określa właściciela kanału.Zmienia właściciela kanału. Nowy nick musi być oczywiście zarejestrowany.
set <kanał> successor <nick>Określa spadkobiercę kanału.Ustala spadkobiercę kanału. Jeśli nick założyciela kanału ulegnie przedawnieniu i zostanie odrejestrowany, podczas gdy kanał wciąż jest aktywny, spadkobierca zostanie nowym żałożycielem kanału. Jednakże, jeśli spadkobierca posiada zbyt wiele (20) zarejestrowanych kanałów, kanał zostanie odrejestrowany. Nick spadkobiercy musi być oczywiście zarejestrowany.
set <kanał> password <hasło>Zmienia hasło właściciela kanałuZmienia hasło konieczne do zidentyfikowania się jako założyciel kanału.
set <kanał> desc <opis>Zmiana opisu kanału.Ustawia opis kanału, widoczny po wydaniu polecenia LIST oraz INFO.
set <kanał> url [<url>]Ustawia adres strony kanałuPozwala ustawić adres strony www kanału. Adres będzie widoczny po użyciu polecenia INFO. Jeśli komenda zostanie podana bez nowego adresu, wcześniej podany URL ulegnie skasowaniu.
set <kanał> email [<adres>]Przypisanie adresu e-mail do kanału.Przypisuje adres e-mail do kanału. Adres będzie widoczny po użyciu polecenia INFO. Jeśli komenda zostanie podana bez nowego adresu, wcześniej podany e-mail ulegnie skasowaniu.
set <kanał> entrymsg [<treść>]Konfiguracja treści wiadomości powitalnej na kanale.Ustala treść powiadomienia wysyłanego poprzez /notice do użytkowników wchodzących na kanał. Jeśli komenda zostanie podana bez nowej treści, wcześniej ustalona wiadomość zostanie skasowana.
set <kanał> bantype <tyb banu>Ustawienia typu banów zakładanych przez Serwisy.Ustala typ banów zakładanych przez Serwisy. Typ banów oznaczany jest numerami od 0 do 3, poszczególne numery oznaczają:
0: ban w postaci *!ident@host
1: ban w postaci *!*ident@host
2: ban w postaci *!*@host
3: ban w postaci *!*ident@*.domena
set <kanał> mlock <tryby>Blokada modów kanałowychUstawia blokadę modów kanałowych. ChanServ pozwala na definiowanie, które mody kanałowe mają być zawsze włączone, wyłączone, lub ustawiane dowolnie przez operatorów kanału.Składnia polecenia jest identyczna jak w komendzie /MODE, tzn flagi poprzedzone znakiem+ zostaną założone na kanał, natomiast poprzedzone znakiem - będą zdejmowane z kanału. W odróżnieniu od komendy /MODE, każde użycie SET MLOCK, usunie wszystkie wcześniej zdefiniowane mody!UWAGA: W przypadku ustawiania klucza dostępu do kanału (drugi przykład poniżej), powinna rownież zostać aktywowana opcja RESTRICTED (zobacz HELP SET RESTRICTED), w przeciwnym wypadku, użytkownik wchodzący na pusty kanał, będzie mogł odczytać założony klucz!
Przykłady:
SET kanał MLOCK +nt-iklps
Wymusza założenie flag n oraz t, oraz wyłącza flagi i, k, l, p, s. Nie wyszczególniona flaga m, może być dowolnie włączana lub wyłączana przez operatorów kanału.
SET kanał MLOCK +knst-ilmp <mój-klucz>
Wymusza założenie flag k, n, s oraz t, mody i, l, m a także p zostaną wyłączone. Zostanie także założony klucz o wartości: "mój-klucz". Klucz to oczywiście hasło.
SET kanał MLOCK +
Usuwa wszelkie ograniczenia zakładania flag. Wszystkie mody mogą być dowolnie zakładane i zdejmowane z kanału.
set <kanał> keeptopic {ON | OFF}Zachowanie ustawionego wcześniej topicu kanału.Włącza lub wyłącza opcję zapamiętywania topicu kanału. Kiedy zapamiętywanie jest włączone, ChanServ zapamięta ustawiony topic w przypadku gdy wszyscy użytkownicy opuszczą kanał, i przywróci go po ponownej aktywacji kanału (czyli jak ktoś wejdzie).
set <kanał> opnotice {ON | OFF}Informacje o egzekwowaniu komend OP/DEOP.Kiedy opcja ta zostanie włączona, ChanServ będzie informował użytkowników przebywających na kanale, za każdym razem, kiedy zostanie użyta komenda OP lub DEOP.
set <kanał> peace {ON | OFF}Ograniczenia używania krytycznych komend.Włącza lub wyłącza opcję PEACE dla kanału. Kiedy opcja ta jest aktywna, operatorzy kanału nie będą mogli używać poleceń kick lub ban, oraz zmieniać statusu innego użytkownika (przez ChanServ) którego poziom dostępu jest równy lub wyższy niż ich samych.
set <kanał> secure {ON | OFF}Włącz zabezpieczenia ChanServ.Włącza lub wyłącza ChanServ opcje ochronną kanału. Jeśli funkcja ta zostanie aktywowana, jedynie użytkownikom, którzy zarejestrowali swoje nicki i dokonali NickServ identyfikacji, będzie przyznawany dostępdo operowania kanałem zgodnie z wpisami w liście dostępu (ACCESS LIST).
set <kanał> signkick {ON | LEVEL | OFF}Podpisywanie kicków wykonywanych za pomocą komendy KICKWłącza lub wyłącza "podpisywanie" komend kick. Kiedy opcja SIGNKICK zostanie aktywowana, polecenia ChanServ kick będą podpisywane nickiem osoby wydającej komendę. Parametr LEVEL powoduje że nicki osób z równym lub wyższym od określonego poziomem dostępu, nie będą pokazywane przy poleceniu kick. Zobacz /msg ChanServ HELP LEVELS, aby uzyskać więcej informacji.
set <kanał> xop {ON | OFF}Włącza/Wyłącza system listy uprawnień xOP (SOP, AOP, HOP, VOP).Włącza lub wyłącza system dostępu xOP dla kanału. Kiedy xOP zostanie włączony, konieczne jest używanie poleceń AOP/ SOP/ VOP w celu przyznawania uprawnień na kanale innym użytkowniom.Wyłączenie funkcji xOP wymaga używania polecenia ACCESS. Uwaga techniczna: kiedy lista dostępu (access list) zostanie zmieniona na system list XOP, wszelkie definicje poziomów dostepu (access level) zostaną zmienione. Ponowne przejście z xOP na system listy dostępu, nie spowoduje odzyskania poprzedniej listy poziomów dostępu!
access <kanal> add <nick> <level>
access <kanal> add <nick> <level> access <kanal> del {<nick> | <numer> | <list>} access <kanal> list {<maska> | <list>} access <kanal> clear
Zarządzanie listą dostępu kanałuPolecenie pozwala na zarządzanie wpisami w kanałowejliście dostępu (access list). Ustalony poziom dostępu określa, którzy użytkownicy mogą pełnić funkcje operatorów kanału, oraz posiadać dostęp do komend ChanServ. Różne poziomy określają inne przywileje. Napisz msg ChanServ HELP ACCESS LEVELS,aby uzyskać więcej informacji. Każdy użytkownik, który nie został wpisany na listę dostepu, posiada poziom uprawnień równy 0. Komenda ACCESS ADD dodaje podany nick do listy z określonym poziomem dostępu. Jeśli nick jest już wpisany na liście, jego poziom dostępu zostanie zmieniony zgodnie z podanym parametrem. Przyznawany poziom dostępu nie może być wyższy niż poziom osoby wydającej komende ADD. Polecenie ACCESS DEL usuwa podany nick z listy. Jeśli jako parametr zostanie podany zakres numerów z listy dostępu dla użytkowników znajdujących się na liście pod wskazanymi pozycjami zostanie usunięty (zobacz poniższy przykład dla polecenia LIST). Polecenie ACCESS LIST wyświetla zawartość listy. Parametr maska pozwala zawęzić wynik polecenia do jedynie tych wpisów, których host pasuje do wskazanej w komendzie maski (dozwolone jest używanie znaku * - zastępuje on dowolny ciąg znaków). Jako parametr można podać także numery wpisów na liście, na przykład:
ACCESS kanał LIST 2-5,7-9
Wyświetli wpisy na liście od numeru 2 do 5, oraz od 7 do 9. Komenda ACCESS CLEAR usuwa wszystkie wpisy na liście.
levels <kanał> set <typ> <poziom>
levels <kanał> disable <typ>
levels <kanał> list
levels <kanał> reset
Zarządzanie poziomami dostępu.Polecenie LEVELS umożliwia przypisywanie uprawnień poszczególnym poziomom dostepu (LEVEL ACCESS). Przy użyciu tej komendy, możesz definiować poziomy dostępu do wszystkich funkcji ChanServ (SET FOUNDER, SET PASSWORD podobnie jak iLEVELS sa zastrzeżone wyłącznie dla właściciela kanału). LEVELS SET pozwala zmienić przypisany poziom dla określonej operacji lub ich grup. LEVELS DISABLE (lub DIS w skrócie) wyłącza określoną funkcję, lub zastrzega dostęp do niej jedynie dla właściciela kanału.LEVELS LIST wyświetla aktualnie ustalone poziomy dla każdej z operacji. LEVELS RESET przywraca standardowe ustawienia poziomów dostępu - identyczne z tymi jakie ustawiane są dla kanału po jego utworzeniu (zobacz HELP ACCESS LEVELS). Aby obejrzeć spis wszystkich funkcji które mogą zostać przypisane poziomom dostępu, użyj polecenia HELP LEVELS DESC
akick <kanał> add <maska> [<powód>]
akick <kanał> stick <maska>
akick <kanał> unstick <maska>
akick <kanał> del <maska>
akick <kanał> list [<maska>]
akick <kanał> view [<maska>]
akick <kanał> enforce
akick <kanał> clear
Zarządzanie listą AKICK kanału.Polecenie zarządza listą AutoKick dla kanału. Jeśli użytkownik znajdujący się na liście AKICK, wejdzie na kanał, ChanServ założy bana a nastepnie wykopie użytkownika z kanału. Polecenie AKICK ADD dodaje podany nick lub maskę hosta do listy AutoKick. Jeśli zostanie podany powód, będzie on używany przy wykopywaniu użytkownika dodanego do listy z kanału, jeśli nie zostanie podany, używany będzie standardowy zwrot: You have been banned from channel. Komenda AKICK STICK umożliwia permanentne dodanie podanej maski do banów na kanale. Za każdym razem gdy ktoś zdejmie wskazanego bana z kanału, ChanServ automatycznie założy go ponownie. Parametrem polecenia nie może być nick a jedynie host. Komenda AKICK UNSTICK niweluje działanie polecenia AKICK STICK - umożliwia zdjęcie bana z kanału. Polecenia AKICK DEL usuwa wskazany nick lub maskę z listy AutoKick. AKICK LIST - polecenie wyświetla listę wpisów AutoKick. Jeśli zostanie podany opcjonalny parametr maski, pokazane zostaną jedynie wpisy pasujące do niej. AKICK VIEW jest bardziej szczegółową odmianą polecenia AKICK LIST. Polecenie AKICK ENFORCE powoduje że ChanServ usunie z kanału wszystkich użytkowników, których hosty pasują do wskazanych masek w liście AKICK. Komenda AKICK CLEAR usuwa wszelkie wpisy z listy AKICK.
drop <kanał>Odrejestrowanie kanału.Odrejestrowuje podany kanał. Komenda może zostać użyta jedynie przez właściciela kanału, po uprzedniej IDENTIFYKACJI przy pomocy hasła kanału.
unban <kanał>Usuwa wszystkie bany uniemożliwiające Ci wejście na kanałSprawia że ChanServ zdejmie wszelkie bany uniemożliwiające wydającemu komendę wejście na wskazany kanał. Standardowo komenda dostępna dla użytkowników wpisanych na liste AOP oraz posiadających poziom dostępu 5 lub wyższy.
owner <kanał>
protect <kanał> [<nick>]
op <kanał> [<nick>]
halfop <kanał> [<nick>]
voice <kanał> [<nick>]
Ustawia wybrany status na kanale
deowner <kanał>
deprotect <kanał> [<nick>]
deop <kanał> [<nick>]
dehalfop <kanał> [<nick>]
devoice <kanał> [<nick>]
Zabiera wybrany status na kanale
getkey <kanał>Podaje klucz kanałuZwraca klucz dostepu ustanowiony na wskazanym kanale. Komenda głównie przeznaczona do wykorzystania dla botów lub innych automatów, wynik jest podawany w formacie: KEY <kanał> <klucz> Jeśli klucz nie został ustanowiony, wynik <klucz> będzie przyjmował wartość "NO KEY".
invite <kanał>ChanServ zaprasza Ciebie na podany kanałZaproszenie (INVITE) na kanał przez ChanServ. Standardowo komenda dostępna dla użytkowników wpisanych na liste AOP oraz posiadających poziom dostępu 5 lub wyższy.

BotServ

Polecenia do serwisu BotServ wysyłamy poleceniem:

Lista poleceń BotServ

PolecenieDziałanieSzczegółowe informacje
botlistLista dostępnych botówListuje dostępne w sieci boty.
assign <kanał> <nick>Przydziela bota do kanału.Przydziela bota o wskazanym nicku na kanał.
set <kanał> dontkickops {ON | OFF}Bot nie będzie kopał opów.Włącza lub wyłącza opcję nie kopania użytkowników posiadających status operatora nawet jeśli nie przysługuje im poziom dostępu NOKICK.
set <kanał> dontkickvoices {ON | OFF}Bot nie będzie kopał voiceów.Włącza lub wyłącza opcję nie kopania użytkowników posiadjących status Voice nawet jeśli nie przysługuje im poziom dostępu NOKICK.
set <kanał> greet {ON | OFF}Włącza wiadomość powitalną.Włącza lub wyłącza wiadomość powitalną dla kanału, wyświetlaną użytkownikom po wejściu na kanał.
set <kanał> fantasy {ON | OFF}Włącza publiczne komendy kanałowe (fantasy).Włacza lub wyłącza dostęp do kanałowych poleceń publicznych takich jak: !op, !deop, !voice, !devoice, !kick, !kb, !unban, !seen na kanale (cześć komend przyjmuje jako paremetry nicki użytkowników i powody). Użytkownicy dopuszczeni do używania komend publicznych muszą mieć odpowiedni poziom dostępu, tożsamy z komendami (np. aby używac komendy !deop, nadane mu uprawnienia muszą zawierać operację OPDEOP).
set <kanał> symbiosis {ON | OFF}Rozszerzony tyb bota.Włącza lub wyłącza rozszerzony tryb bota dla kanału. Gdy ten tryb jest włączony, bot będzie wykonywał wszelkie działania na kanale włącznie z ustawianiem flag, modów i kicków zamiast ChanServ.
kick <kanał> bolds {ON | OFF} [<ttb>]Kopanie za używanie pogrubieniaUstawia kopanie za używanie pogrubionego tekstu. ttb to numer który określa ile razy użytkownik stosujący pogrubienie może być kopnięty zanim ustawiony zostanie ban.
kick <kanał> badwords {ON | OFF} [<ttb>]Kopanie za używanie zakazanych słów.Ustawia kopanie za używanie zakazanych słów. Możesz ustalić listę zakazanych słów za pomocą polecenia BADWORDS. ttb to numer który określa ile razy użytkownik używający zakazanych słów może być kopnięty zanim ustawiony zostanie ban. Nie podanie parametru ttb wyłącza wcześniej ustawione banowanie.
kick <kanał> caps {ON | OFF} [<ttb> [<min> [<procent>]]]Kopanie za pisanie WIELKIMI LITERAMI.Ustawia kopanie za używanie WIELKICH LITER. Bot kopie jeśli tekst zawiera przynajmniej min wielkich liter co stanowi conajmniej procent całego tekstu w linii (w przypadku nie podania tych wartości przyjmowane są standardowe: 10 znaków i 25%). ttb to numer który określa ile razy użytkownik stosujący wielkie litery może być kopnięty zanim ustawiony zostanie ban. Nie podanie parametru ttb wyłącza wcześniej ustawione banowanie.
kick <kanał> colors {ON | OFF} [<ttb>]Kopanie za stosowanie kolorków.Ustawia kopanie za używanie kolorowego tekstu. ttb to numer który określa ile razy użytkownik stosujący kolorowanie tekstu może być kopnięty zanim ustawiony zostanie ban. Nie podanie parametru ttb wyłącza wcześniej ustawione banowanie.
kick <kanał> flood {ON | OFF} [<ttb> [<ln> [<sek>]]]Kopanie floodujących użytkowników.Ustawia kopanie za flood. Włączenie tej opcji powoduje wykopywanie użytkowników floodujących, tj wysyłających na kanał conajmniej ln linii tekstu w ciągu sek sekund (w przypadku nie podania tych wartości przyjmowane są standardowe: 6 linii w ciągu 10 sekund). ttb to numer który określa ile razy użytkownik floodujący może być kopnięty zanim ustawiony zostanie ban. Nie podanie parametru ttb wyłącza wcześniej ustawione banowanie.
kick <kanał> repeat {ON | OFF} [<ttb> [<num>]]Kopanie za wielokrotne powtarzanie.Ustawia kopanie za powtarzanie tekstu. Włączenie tej opcji powoduje wykopywanie użytkowników powtarzających tj wysyłających na kanał conajmniej num razy ten sam tekst (w przypadku nie podania tego parametru jego wartośc ustalana jest na 3). ttb to numer który określa ile razy użytkownik powtarzający tekst może być kopnięty zanim ustawiony zostanie ban. Nie podanie parametru ttb wyłącza wcześniej ustawione banowanie.
kick <kanał> reverses {ON | OFF} [<ttb>]Kopanie za odwrócenie kolorów.Ustawia kopanie za używanie odwrócenia kolorów tekstu, komendą np. ctrl + r. ttb (time to ban) to numer który określa ile razy użytkownik stosujący odwrócenie kolorów tekstu może być kopnięty zanim ustawiony zostanie ban. Nie podanie parametru ttb wyłącza wcześniej ustawione banowanie.
kick <kanał> underlines {ON | OFF} [<ttb>]Kopanie za używanie podkreśleń.Ustawia kopanie za używanie podkreślenia tekstu. ttb to numer który określa ile razy użytkownik stosujący podkreślenie tekstu może być kopnięty zanim ustawiony zostanie ban. Nie podanie parametru ttb wyłącza wcześniej ustawione banowanie.
badwords <kanał> add <słowo> [SINGLE | START | END]
badwords <kanał> del {<słowo> | <pozycja> | <lista>}
badwords <kanał> list [<maska> | <lista>]
badwords <kanał> clear
Zarządzanie lista zakaznych słów.Polecenie umożliwia zarządzanie listą niedozwolonych słów. Lista definiuja za używanie których słów użytkownicy mogą zostać wyrzuceni z kanału. Komenda BADWORDS ADD umożliwia dodanie wskazanego słowa do listy. Parametr SINGLE powoduje, że użytkownicy będą kopani za używanie wskazanego słowa w całości. Parametr START - kopanie za używanie wskazanego słowa na początku innych wyrazów. END powoduje kopanie za używanie wskazanego słowa na końcu wyrazów. Nie podanie parametru spowoduje kopnięcie użytkownika w każdym z przypadków kiedy zostanie użyte wskazane słowo. Polecenie BADWORDS DEL usuwa wskazane słowo lub słowa z listy (dopuszczalne jest podanie numeru słowa, lub grupy słów, przykład poniżej). Polecenie BADWORDS LIST wyświetla listę zakazanych słów. Jeśli zostanie podana maska, wyświetlone zostaną jedynie wpisy pasujące do wzorca (dopuszczalne jest podanie numeru słowa, lub grupy słów, przykład poniżej). Przykład:
BADWORDS kanał LIST 2-5,7-9
Listuje słowa niedozwolone od numeru 2 do 5 oraz od 7 do 9. Polecenie BADWORDS CLEAR usuwa wszystkie wpisy z listy zakazanych słów.
say <kanał> <tekst>Powoduje, że bot 'powie' wybrany tekst na kanale.Wymusza wypowiedzenie podanego tekstu przez bota na podanym kanale.

MemoServ

MemoServ jest mechanizmem umożliwiającym przesyłanie krótkich wiadomości innym uzytkownikom sieci lub kanałom(*). Zarówno nick osoby wysyłającej jak i adresata wiadomości lub adresowany kanał, muszą być zarejestrowane.

Polecenia do serwisu MemoServ wysyłamy poleceniem:

Lista poleceń MemoServ

PolecenieDziałanieSzczegółowe informacje
send {<nick> | <kanał>} <treść wiadomości>Wyslij wiadomość do użytkownika/kanału.Wysyła wskazanej osobie lub na podany kanał wiadomość o określonej treści. W przypadku wysyłania do użytkownika otrzyma on/ona komunikat o oczekującej wiadomości. Adresat nick/kanał musi być zarejestrowany.
cancel {<nick> | <kanał>}Wycofaj ostatnio ustawioną wiadomość.Wycofuje ostatnią wysłaną wiadomość, o ile nie została ona jeszcze dostarczona adresatowi.
list [<kanał>] [list | NEW]Wyświetl wszystkie ustawione wiadomościWyświetla wszystkie posiadane wiadomości. Parametr NEW powoduje pokazanie jedynie nie przeczytanych wiadomości. Nieprzeczytane wiadomości oznaczone są poprzez "*" po lewej stronie numeru. Można także sprecyzować liste wyświetlanych wiadomości podając ich numery, np:
LIST 2-5,7-9
wyświetli wiadomości od numeru 2 do 5 oraz od 7 do 9.
read [<kanał>] {<numer> | <lista numerów> | last | new}Przeczytaj jedną lub więcej wiadomości.Wyświetla wskazaną wiadomość. Jeśli parametr LAST zostanie podany, pokazana zostanie ostatnia z -MemoServ- wiadomości. NEW oznacza wszystkie nowe wiadomości. Podając numer możemy określić która z wiadomości ma zostać wyświetlona. Można także sprecyzować listę wyświetlanych wiadomości podając ich numery, np:
READ 2-5,7-9
Wyświetli wiadomości od numeru 2 do 5 oraz od 7 do 9.
del [<kanał>] {<numer> | <lista numerów> | LAST | ALL}Skasuj jedną lub więcej wiadomości.Kasuje jedną lub więcej wiadomości. Dopuszczalne jest podanie numeru wiadomości lub grupy wiadomości, przykład poniżej. Parametr LAST oznacza ostatnią wiadomość. Użycie ALL spowoduje usunięcie wszystkich wiadomości. Przykłady:
DEL 1
Kasuje pierwszą wiadomość.
DEL 2-5,7-9
Kasuje wiadomości od numeru 2 do 5 oraz od 7 do 9.
check <nick>Sprawdza, czy ostatnia wiadomość do osoby została przeczytana.Sprawdza czy _ostatnia_ wiadomość wysłana do wskazanej osoby została przeczytana. Polecenie to działa jedynie dla wiadomości wysyłanych innym użytkownikom, a nie kanałom.
Stronę odwiedzono 20096 razy.
Valid XHTML 1.0 Transitional
Bykom Stop